מתקני פרוספקטים מתקפלים ומגוון אמצעי תצוגנ ומתקני תצוגה לקידום מכירות,  לתערוכות ולנקודת המכירה